Bloki BAUROC Universal 250/200 Gāzbetona bloki
Turime sandėlyje
122.00 € / 1 kub.m

Bloki AEROC Universal 300/200 Gāzbetona bloki
Turime sandėlyje
122.00 € / 1 kub.m

Atpigo Bloki YTONG PP4/0.6 599x199x100 Gāzbetona bloki
141.00 € 143.36 € / 1 kub.m

Bloki AEROC Classic 250 Gāzbetona bloki
124.00 € 125.00 € / 1 kub.m

Bloki AEROC Classic 300 Gāzbetona bloki
124.00 € 125.00 € / 1 kub.m

Bloki ROCLITE 300/200 Gāzbetona bloki
116.50 € 117.00 € / 1 kub.m

Bloki ROCLITE 250/200 (1,80 m³) Gāzbetona bloki
116.50 € 117.00 € / 1 kub.m

Bloki AEROC Eco Term Plus 300 Gāzbetona bloki
132.00 € / 1 kub.m

Bloki AEROC Eco Term Plus 500 Gāzbetona bloki
135.01 € / 1 kub.m

Bloki AEROC Eco Term Plus 375 Gāzbetona bloki
135.01 € / 1 kub.m

Bloki YTONG PP4/0.6 599x199x115 Gāzbetona bloki

Bloki AEROC Eco Light 100 Gāzbetona bloki
129.00 € / 1 kub.m

Bloki AEROC Eco Light 150 Gāzbetona bloki
129.00 € / 1 kub.m

Bloki AEROC Classic 100 Gāzbetona bloki
124.00 € / 1 kub.m

Bloki AEROC Classic 150 Gāzbetona bloki
124.00 € / 1 kub.m