Polistirolas EPS100 (1000x1000x50) (pak. 0,6 kub.m / 12 kv.m) Polistireninis putplastis EPS 100

Polistirolas EPS100 (1000x1000x150) (pak. 0,6 kub.m / 4 kv.m) Polistireninis putplastis EPS 100

Polistirolas EPS100 (1000x1000x100) (pak. 0,6 kub.m / 6 kv.m) Polistireninis putplastis EPS 100

Polistirolas EPS100N Neoporas (1000x500x50) (pak. 0,3 kub.m / 6 kv.m) Polistireninis putplastis EPS 100